Projecten
Op dit moment steunt Stichting Afrikaad een scholenproject in
de stad Begoro.

Ook in Vume, in het Volta District, wordt aan een school gebouwd.

Daarnaast is hier en in het aangrenzende dorp Xantroli begonnen met de aanplant van bomen.Omdat Vume voor drinkwater is aangewezen op opppervlaktewater, staat ook het boren van een aantal waterputten op het programma.
Omdat het gebied rond Vume relatief dichtbevolkt is, zouden daar tenminste
3 waterputten nodig zijn.
Klik op één van onze projecten:

Klik op de foto
  Nieuwbouw in Begoro.
  In maart 2005 zijn balustrade en trap van het nieuwe gebouw   opgeleverd. De drie schoolgebouwen zijn tevens van binnen en buiten   geschilderd! Rest nu nog één lokaal met personeelsruimte.

Start nieuwbouw in Vume.
Na de kleuterschool wordt er in Vume nu hard gewerkt aan de bouw van de lagere school met zes klaslokalen.Rondom Vume liggen diverse dorpen, sommige met 20 á 30 inwoners, met een totale geschatte populatie van 4000, waarvan 60% kind is. De nieuwe school zal hopelijk velen van hen in de toekomst mogen verwelkomen.

  Aanplant van bomen in Xantroli en Vume.
  Nabij Xantroli planten we Ofram en Chinebwah. Boomsoorten, die   schaduw kunnen geven aan gevoelige gewassen en daardoor de   diversiteit aan de landbouw vergroten en in de toekomst eventueel als timmerhout en elctriciteispalen kunnen dienen.

ACE sponsor bomenplantproject Vume:

Het bedrijf ACE uit Amsterdam gespecialiseerd in “advanced system software products and services” viert deze kerst (2008) met een gift aan de stichting.
Het bedrijf zendt haar relaties dit jaar naast de gebruikelijke kerst- en nieuwjaarswensen een boomplantgroet.
Voor iedere kaart/kerstwens wordt uit naam van ACE een fruitboom geplant in het Voltadistrict in Ghana.
Een aantal boeren zal het beheer over deze bomen krijgen en zal deze verzorgen in samenwerking met ″onze school.″
Een deel van de opbrengst van de sinaasappels en mango′s zal ten goede komen aan de school.
De school kan dan met enige regelmaat de noodzakelijke leermiddelen, zoals schriftjes, pennen en boeken aanschaffen.
ACE verstuurt dit jaar zo´n 3200 kaarten!
Dat is zo'n 13.000 m2 land met nieuwe bomen!

Waterputten voor Vume en Xantroli.
In de omgeving is men aangewezen op gebruik van oppervlaktewater. In Vume gebruiken de inwoners een put, waaruit zand gewonnen wordt voor het maken van bakstenen.De kwaliteit van het water is bijzonder slecht en in het droge seizoen moet het water van verder gehaald worden.De Stichting wil nog dit jaar starten met het aanboren van water en op drie lokaties handwaterpompen installeren.

  Extra onderwijskrachten.
  Geen water, geen electriciteit, weinig transportmogelijkheden …,
  geen onderwijzend personeel.
  De overheid financiert drie personeelsleden.
De Stichting steunt het initiatief van de gemeenschap om vijf dorpsbewoners te laten onderwijzen.


Terug naar boven